Economic Diplomacy: Ukraine – Hungary

Економічна дипломатія: Україна–Угорщина 

Economic Diplomacy: Ukraine – Hungary

Алпаслан Кайа,
генеральний директор
«Угорського торгового дому «Калеко»
Alpaslan Kaya,
Mr. Alpaslan Kaya,
CEO of Kaleco Hungarian Trade House

 

 

Україна та Угорщина мають тісні культурні, політичні та економічні відносини. Для подальшого зміцнення і розвитку зокрема економічних зв’язків, відбулося локальне розширення угорської державної організації «Угорський торговий дім «Калеко»

Ukraine and Hungary have had deep cultural, political and economical relations. In order to facilitate and grow these economical relations further, there is a local extension of a Hungarian state organization founded in 2016 with the name of Kaleco Hungarian Trade House.

 

 

 

 

 

 

Зустріч у прес-центрі Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Др. Андраш Кадар, радник з питань економіки, Посольство Угорщини в Україні Деніз Актан, директор українського відділення «Угорського торгового дому
«Калеко»

Meeting at the press center of Dnipropetrovsk Oblast State Administration. Dr. Andras Kadar, Counselor, Embassy of Hungary, Department of Economic Affairs Deniz Aktan, Director of Ukrainian Operations of Kaleco Hungarian Trade House

 

XXIX Міжнародна агропромислова виставка «АГРО – 2017». Др. Ерно Кешкень, Надзвичайний і Повноважний Посол Угорщини в Україні, Дьорффі Балаж, президент Національної аграрної палати Угорщини, Козаченко Леонід Петрович, президент

«Української аграрної конфедерації», Др. Андраш Кадар, радник з питань економіки і торгівлі, заступник глави місії

The 29th International Agricultural Exhibition-Fair AGRO 2017. Dr. Ernő Keskeny, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Hungary to Ukraine, Györffy Balázs, President of the Hungarian Chamber of Agriculture, Kozachenko Leonid Petrovych, President of the Ukrainian Agrarian Confederation, Dr. András Kádár, Deputy Head of Mission, Economic Issues and trade

Дні Угорщини в Одесі.
«Паприка-Фест 2017». Др. Ерно Кешкень, надзвичайний і повноважний Посол Угорщини в Україні

Days of Hungary in Odesa. Paprika Fest 2017 Dr. Ernő Keskeny, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Hungary to Ukraine

 

Завдяки географічному розміщен- ню Україна та Угорщина мають тісні культурні, політичні та економічні відносини. Для подальшого зміцнення і розвитку зокрема економічних зв’язків, відбулося локальне розширення угорської державної організації «Угорський торговий дім «Калеко», котру засновано у 2016 році. «Угор- ський торговий дім «Калеко» (УТДК) функціонує в київському офісі задля популяризації угорських товарів і послуг, які пропонують представники малого та середнього угорського бізнесу у різних економічних сферах. Генеральним директором «Угорського торгового дому «Калеко» є пан Алпаслан Кайа, котрий також є Почесним Консулом Угорщини. Нам випала нагода провести з паном Кайа інтерв’ю і дізнатися у нього про діяльність УТДК та довгострокові плани й очікування.
– Вітаю Вас, пане Кайа. Дякую, що погодилися зустрітися. Чи не могли б Ви розповісти детальніше про «Угорський торговий дім «Калеко»?
– Насамперед хочу подякувати, що знайшли час, аби дізнатися про «Угорський торговий дім «Калеко» (www. buyfromhungary.org), який є локальним партнером Угорського національного торгового дому (www.tradehouse.hu) в Україні. Це якщо коротко. З огляду на це, щоб зрозуміти плани і сподівання УТДК, необхідно спочатку зрозуміти місію заснування Угорського національного торгового дому, а також цілі цієї організації.Отже, з початку цього деся- тиліття, завдяки економічній і політичній стабільності Угорщини, яких вдалося досягнути
за керівництва Прем’єр-міністра пана Віктора Орбана, виникла позитивна тенденція появи нових угорських підприємств, котрі могли запропонувати високоякісні товари і послуги за конкурентними цінами. Задля подальшої перспективи було засновано державну організацію
«Угорський національний торговий дім», щоб допома- гати і скеровувати нові угорські компанії, аби вони були конкурентоздатними на міжнародних ринках. «Калеко» є місцевим відгалуженням цієї масштабної та успішної організації в Україні, представництва якої також знаходяться у понад 40 країнах світу.–  Ви згадали про економіку Угорщини, чи не могли б Ви розповісти детальніше  про поточну  ситуацію у цій сфері?–  Щодо угорської економіки, на мою думку те, на що варто звернути увагу і що водночас є чітким показником її ефективності, є низький рівень безробіття, що складає лише 3,8%. Крім того, експерти оцінюють рівень зростання ВВП на 2018 рік приблизно у 4,3%, що також є позитивною тенденцією. До того ж Угорщина пропонує найнижчийу просторі Європейського Союзу податок на дохід корпорацій, який становить 9%. Беручи до уваги останній показник, а також значну кількість вигідних державних стимулів, міцну інфраструктуру Угорщини та чітку держав
– ну політику, не дивно, що за останні роки Угорщина стала привабливим місцем для іноземних інвестицій. Це стало важливим каталізатором для розвитку угорської економіки і, відповідно, угорських компаній. А зважаючи на те, що політичну стабільність Угорщини було підсилено результатами парламентських виборів, які відбулися 8 квітня 2018 року, здається, немає жодних сумнівів чи занепокоєнь щодо продовження такого фінансового зростання та економічного розвитку.–  Скільки компаній наразі представляє Ваша організація? Чи є якісь конкретні сектори, на які Ви звертаєте особливу увагу?–  У нашій базі даних є інформація про понад 4000 компаній, які репрезентують практично усі мож- ливі сектори. У своїй діяльності ми використовуємо два методи. З одногобоку, ми отримуємо запити від українських компаній і бізнесменів, зацікавлених у купівлі товарів та/або послуг; після цього намагаємося знайти угорський відповідник з огляду на різні параметри, як от технічні специфікації, ціни та виробничі потужності. З іншого боку, ми оцінюємо попит, вимоги і конкурентоздатність місцевого українського ринку та намагаємося визначити відповідні угорські товари і послуги, які матимуть тут найбільші перспективи. Після цього ми допомагаємо українським компаніям формувати взаємовигідні відносини з угорськими постачальниками обраних товарів і послуг.Говорячи про виведення угорських товарів на міжнародні ринки, я хотів би підкреслити важливість введення інновацій в угорське виробництво.В минулому було зроблено значну кількість угорських відкриттів, що сьогодні ви можете і не здогадуватися про їхнє справжнє походження. Від кубика Рубіка до вітаміну С, від кулькової авторучки до гелікоптера, від кольорового телевізора до програмMicrosoft Word і Excel, від водневої бомби до голографії… Впроваджуючи цей дух інновацій у процес поточної фінансової державної підтримки,яка надається на науково-дослід- ницькі розробки, не буде великою несподіванкою, якщо в наступні роки угорські товари й технології стануть відомими в усьому світі.–  Якими були основні етапи вашої діяльності  в Україні?–  Від початку роботи наша першо- чергова стратегія полягала в участі у національних і міжнародних ділових заходах та в інших подіях, котрі допомогли б нам розвивати угорський бізнес і комерційну присутність в Україні. З огляду на це ми брали участь у таких заходах, як «Ведення бізнесу з Угорщиною», «Ділова пано- рама», «Майстри бізнесу», «Дні Угор- щини», «Міжнародний інвестиційний форум» та «Інвестиції і децентралізація», які проходили у Харкові, Києві, Будапешті, Одесі Запоріжжі і Чернігові відповідно. І останнє, але так само важливе, ми брали участь у виставці Агро-2017 і будемо брати участь в Агро-2018 за підтримки Посольства Угорщини в Україні.–  Розкажіть, будь ласка, про взаємодію з Посольством Угорщини в Україні?Неможливо оцінювати обсяг нашої діяльності без урахування підтримки Посольства Угорщини в Україні. Ми вважаємо, що нам дуже пощастило мати можливість обслуговувати угорські компанії за під- тримки таких досвідчених і відданих своїй справі дипломатів, як Надзвичайний і Повноважний Посол Ерно Кешкень, заступник глави місії пан Ласло Чаба Па і радник др. Андраш Кадар. Ми щиро вдячні їм за щедрість у підтримці та допомозі, яку вони надавали нам з часу нашого створення.
Due to its geographical proximity, Ukraine and Hungary have had deep cultural, political and economical relations. In order to facilitate and grow these economical relations further, there is a local extension of a Hungarian state organization founded in 2016 with the name of Kaleco Hungarian Trade House. Kaleco Hungarian Trade House (KHTH) is serving in its office located in Kyiv to promote Hungarian products and services offered by numerous number of Hungarian small and medium-sized enterprises (SMEs) in various sectors. The CEO of Kaleco Hungarian Trade House is Mr. Alpaslan Kaya who is
also an Honorary Consul of Hungary. We have had the chance to have an interview with him to learn about the activities of KHTH along with its long term plans and expectations.
– Hello Mr. Kaya. Thank you for this opportunity. Can you tell us more about Kaleco Hungarian Trade House?– I thank you for taking the time to learn more about Kaleco Hungarian Trade House (www. buyfromhungary.org) which is, in a nutshell, the local partner of Hungarian National Trading House (www.tradehouse.hu)
in Ukraine. In this sense, to
understand the plans and expectations of KHTH, it is essential to understand the purpose behind the foundation of the Hungarian National Trading House as well as its objectives.
Accordingly, since the beginning of this decade, thanks to the economical and political stability enabled through the leadership of Prime Minister
H.E. Mr. Viktor Orbán, there has been a steady growth in the Hungarian economy, as many Hungarian enterprises have been established that have managed to offer high quality products and services at reasonable prices. Due to this promising and solid supply, Hungarian National Trading House has been established as a state organization to help and guide these emerging Hungarian companies become competitive in international markets. We, Kaleco Hungarian Trade House, are the local leg of this vast and successful foundation in Ukraine that has presence over 40 countries worldwide.
– Now that you have briefly mentioned the Hungarian economy, can you tell us more about the current situation in this field?
– Speaking of the Hungarian economy, in my opinion, one of the most important things to mention – that is also a clear indicator of how well the economy has been doing – would be the low unemployment rate that is around 3.8%.
In addition, the GDP growth rate for 2018 is estimated to be around 4.3%, which is also a positive tendency. Finally, Hungary offers European Union’s lowest corporate tax with 9%. Considering this last figure along with numerous
attractive state incentives, the strong infrastructure of Hungary and the accurate state policies, it is no surprise that Hungary has become a haven for foreign direct investment in recent years. This has been an important catalyst in the growth of the Hungarian economy and naturally the Hungarian companies. Now that the political stability has been reassured with the results of the parliamentary elections held on April 8th of 2018 in Hungary, there seems to be no hesitations or concerns regarding the continuation of this financial growth and economic development.
– How many companies are you currently representing? Are there specific sectors that you are focused on?
– We have over 4000 companies in our database almost from all sectors imaginable. We have 2 methods of operation. On one hand, we receive the inquiries coming from the Ukrainian companies and the businessmen interested to purchase goods and/or services; and try to match them with the right Hungarian companies in terms of
various parameters such as technical specifications, price and production capacity. On the other hand, we assess the demand, requirements and competitiveness of the local Ukrainian market; and try to identify the right Hungarian products and services that would have promising potential here. Then, we approach the Ukrainian companies that we believe to have the right attributes to form feasible partnerships with the Hungarian providers of these products and services.
Speaking of Hungarian products’ expansion to global markets, I want to underline the importance of innovation in Hungarian production. In the past, there have been so many Hungarian inventions that today
you probably do not know the real origin of them. From Rubik’s Cube to vitamin C, from ballpoint pen to helicopter, from color TV to Microsoft Word & Excel, from hydrogen bomb to holography… Adding this spirit of invention to today’s financial state support granted to R&D, it wouldn’t be a surprise to see more Hungarian products and Hungarian technology
become worldwide famous in years to come.– What were the important milestones of your activities in Ukraine?
– Since the establishment, our primary strategy has been to participate in national and international business events and other relevant occasions that will help us to prosper Hungarian business and commercial presence in
Ukraine. In this respect, we have participated in events like Doing Business with Hungary, Business Panorama, Masters of Business, Days of Hungary, International Investment Forum and Investments & Decentralization held respectively in Kharkiv, Kyiv, Budapest, Odesa, Zaporizhzhia and Chernihiv. Last but not least, we have exhibited at Agro-2017 and will take part in Agro-2018 exhibition with the support of the Hungarian Embassy in Ukraine.– Please tell us about the relationships between the Hungarian Embassy in Ukraine?
– It is not possible to evaluate the framework of our operation separate from the guidance of the Hungarian Embassy in Ukraine. We consider ourselves very lucky to be able to serve Hungarian companies with the
guidance of such experienced and passionate diplomates like Ambassador
H.E. Mr. Ernö Keskeny, Deputy Chief of Mission H.E. Mr. László Csaba Pap and Counsellor H.E. Dr. Andras Kadar. There are no words to express our gratefulness in the generosity of the support and help granted by them since our establishment.